Tekst

Alle eleverne modtager Finn på hans sidste skoledag på Stjernevejskolen

 • ikon
  Finn Gatten den 06-07-2016
  Kære forældre
  Så nærmer sommerferien sig, og jeg vil godt indledningsvis sige stor tak for samarbejdet gennem årene, og en særlig tak for den afsked som jeres børn var med til at give mig fredag den 24. juni. Den dag vil altid stå stærkt i min erindring!

  Praktiske oplysninger mm.:
  • Klassernes skoleskemaer er nu at finde på intra. I kan nu se om der eks. skal idrætstøj med allerede den første skoledag - onsdag den 10/8.
  • Overskud fra skolefesten? Jo, overskud blev der. I alt ca. 10.000 kr. som elevrådet skal være med til at beslutte anvendelsen af.
  • Elevplaner i skoleåret 2016-17.  Her kommer der til at ske noget nyt, og der vil forventeligt gå op til 3 år før de nye elevplaner er fuldt udbyggede. Skolerne i Hedensted kommune har købt IT-platformen MinUddannelse. I MinUddannelse kan I som forældre følge jeres barns/børns skolegang. Den nye elevplan bygges automatisk op via de faglige forløb eleverne undervises i, og gennem de tilbagemeldinger lærerne giver. Elevernes arbejde med personlige og sociale kompetencer kan også følges i MinUddannelse ligesom I kan følge barnets fravær. Elevplanen skal altså udvikle sig fra at være et statusdokument i efteråret til at blive et dynamisk dokument som udbygges i løbet af skoleåret. Vi har drøftet planen for indarbejdelse af MinUddannelse på skolen og i skolebestyrelsen. I erkendelse af at der er tale om et omfattende arbejde vil fagene dansk og matematik bliver prioriteret år 1 sammen med elevernes trivsel. De kommende skoleår vil alle fag blive inddraget. I vil blive nærmere introduceret til MinUddannelse på det første forældremøde.
  • BYOD. ”Bring your own device”, som vi siger på klingende dansk. Det er fortsat kommunens/skolens politik at opfordre eleverne fra 4. – 9.kl. til medbringe eget IT-udstyr. En større og større del af undervisninger sker via digitale tjenester, hvor der ligger færdige undervisningsforløb, og adgang til ekstra træning målrettet den enkelte elevs niveau. Elever, der ikke har mulighed for at medbringe IT-udstyr kan fortsat låne på skolen.
  Rigtig god sommerferie til alle!
  Finn Gatten
   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Besøgstæller

361934